Contactgroepen

 

BVC  Baptisten Vrouwen Contact

Het BVC bestaat uit een groep van ongeveer achttien vrouwen, die een keer in de veertien dagen op donderdagavond bij elkaar komt. Van 19.30 uur tot 21.30 uur in het kerkgebouw.

 

Elke avond wordt voorbereid door een programmagroep. Er wordt samen uit de Bijbel gelezen en daarna volgt een geloofsgesprek. Af en toe wordt een spreker uitgenodigd om iets te vertellen over een bepaald thema. Op de laatste avond voor de vakantie is er een gezellige avond.

 

De maanden juni, juli en augustus is er vakantie en komt de groep niet bij elkaar. Het nieuwe seizoen begint met een etentje in een restaurant.

 

Doelstelling is het omzien naar elkaar. Dit betekent dat er zieken en ouderen van de gemeente bezocht worden. Ook worden regelmatig kaarten gestuurd.

 

Een belangrijk onderdeel van het werk is het steunen van binnen- en buitenlandse zendelingen of zending in het algemeen. Voor dit doel wordt jaarlijkse een bazaar gehouden, waar de hele gemeente bij betrokken wordt.

 

Daarnaast organiseert het BVC samen met de Vrouwen Bijbel Studiegroep het  “Baby-welkom”. Op deze avond wordt er voor de aanstaande moeder en de ongeboren baby gebeden. Dit zijn gezellige avonden waarbij de moeder ook kleine cadeautjes ontvangt.

 

Andere activiteiten zijn de Wereldvrouwengebedsdag en een Kerstviering.

 

Spreekt het u aan om een avond te bezoeken, kom dan gerust langs of neem contact op met mevr.

A. Scheeringa. Telefoon 0598 372349. U bent van harte welkom.

 

 

Senioren

De seniorengroep is voor mensen van 55 jaar en ouder. De groep komt één keer per maand bij elkaar, op de derde woensdag van de maand, van 14.30 tot 16.30 uur. De seniorenwerkgroep maakt een programma en leidt deze middag, dus het is voor de groep altijd weer een verrassing wat er komt. Het programma begint met een inleiding, samen zingen van een aantal liederen, mededelingen en eventueel aandacht voor de verjaardagen van betreffende leden. Na de thee en iets lekkers is het dan tijd voor ontspanning in de vorm van een spel, quiz, of iets dergelijks. Af en toe leest een van de deelnemers een mooi gedicht of een leuke anekdote. Gezelligheid en contact met elkaar is het belangrijkste uitgangspunt van de middag. Aan het eind van het seizoen wordt een leuk uitstapje met een etentje georganiseerd. Informatie over de data van de bijeenkomsten kunt u vinden in De Schakel.

 

Muziekteams

Binnen de Baptistengemeente Beukemastraat neemt muziek een belangrijke plaats in. Er zijn vier muziekteams, die om beurten meewerken aan de zondagse diensten. De teams, die bestaan uit combo’s in combinatie met orgel en/of piano, zorgen voor de muzikale begeleiding van de samenzang.

 

Kwaliteit is belangrijk. En de muziek en zang moeten niet alleen goed klinken, maar de kwaliteit moet ook van binnenuit komen, gericht op God, want Hij is degene die het doel is van de lofprijzing en aanbidding!

 

 

Uniezaken

Ongeveer 90 Baptistengemeenten vormen gezamenlijk de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. In de Unie wordt samengewerkt op het gebied van evangelisatie, zending, jeugdwerk, vrouwenwerk en de opleiding van voorgangers.

 

Ook de Baptistengemeente Hoogezand Beukemastraat is lid van de Unie van Baptistengemeenten. Om de gemeente meer bij de Unie te betrekken is er de Werkgroep Uniezaken. Het gemeenteblad De Schakel is o.a. een goed middel voor informatievoorziening.

Het nieuwe Unie-magazine Baptisten.nl wordt ook actief onder de aandacht gebracht.

 

Twee keer per jaar komen vertegenwoordigers van alle Baptistengemeenten in Nederland samen op de Algemene Vergadering. Deze vergadering wordt georganiseerd door telkens een andere gemeente uit de Unie-gemeenschap.

 

Wandelgroep

Even weer een impressie van de wandelgroep! We hebben dit jaar weer afgesloten met een mooie wandeling in het Gorecht park!

We beleven nog steeds veel plezier aan onze wandelingen! Het woord „kring moeheid”gaat voor ons dus niet op!

We komen ieder vierde woensdag om half 10, steeds bij iemand anders bij elkaar. En beginnen met een kop koffie.

We hebben vooraf een bijbeltekst aan elkaar doorgegeven en overdacht, tijdens de wandeling praten we hierover door.

De laatste wandeling hadden we het over: Gebed…… n.a.v Rom 12:12

Gebed

 

Bid en sta voor elkaar op de bres.

Verdiep je in gebed als een leerzame les.

 

Autoriteit door Hem aan ons gegeven.

een machtig wapen,in dit

soms zo moeilijk leven.

 

Bid en ontvang redding,

reiniging en kracht!

Bid en Hij toont ons Zijn macht.

 

vol vertrouwen en volhardend,

zo mogen wij onze gebeden laten horen.

vol vertrouwen op Zijn liefde,

zijn wij wedergeboren.

 

Richt je oog in alles op Hem.

Bid…… hij hoort jou stem.               / m.d.a, Angeliena

 

Liefde volle Groet Gees

 

 

 

Vrouwenbijbelstudie

 

We zijn een groep van ongeveer 12 vrouwen en komen één keer in de veertien dagen op donderdagochtend bij elkaar voor Bijbelstudie.

De ochtenden vinden om de beurt bij  één van de vrouwen in huiselijke sfeer plaats.

Deze gastvrijheid draagt er toe bij dat er een open en ook een gezellige sfeer ontstaat.

Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar, om de ochtend rond 11.30 uur met elkaar af te sluiten.

Vanuit een verlangen naar verdieping in het geloofsleven, worden de ochtenden gevuld met een Bijbelstudie, over het algemeen met behulp van bestaand studiemateriaal.

Daarnaast is er ruimte voor het delen van gebeurtenissen uit het dagelijks leven, waaraan mogelijk ook gebedsvragen gekoppeld kunnen worden. Op deze manier mogen we elkaar tot steun zijn en kunnen we elkaar bemoedigen in het geloof.

 

Wij organiseren één keer per jaar een koffieochtend en helpen de BVC met de babywelkom en de  jaarlijkse bazaar/rommelmarkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Westerhof   Webdesign & Fotografie

Baptisten Gemeente Hoogezand Beukemastraat

Contact Info

De Schakel

De gemeente komt iedere zondag samen aan de Beukemastraat 26 in Hoogezand. De dienst begint in de periode van de zomertijd om 9.30 uur De dienst begint in de periode van de wintertijd om 10.00 uur. Deze samenkomsten staan in het teken van ontmoeting.

Baptisten Hoogezand

Beukemastraat 26

9601 BN Hoogezand

Route       klik hier

Mail ons   klik hier

Diensten terug kijken

You tube kanaal klik hier

Nieuws van uit de unie

 

klik hier

Financiën

 

klik hier

 

Rekeningnummer: NL69INGB0000873233

 

 

Leden

 

klik hier