Financiƫn

ANBI

 

Onze gemeente is als onderdeel van de Unie van Baptisten gemeentes in Nederland een ANBI instelling. Dat betekend dat u uw bijdragen kan aftrekken van de inkomstenbelasting. Hoeveel u kunt aftrekken is afhankelijk van uw inkomsten, oftewel het belastingtarief waar u in valt. Daarnaast geldt er een drempel zodat u het eerste deel van uw giften niet kunt aftrekken. Op de site van de belastingdienst kunt u hier meer informatie over vinden.

 

Periodieke giften

 

Onder bepaalde voorwaarden kunt u onder deze drempel uit komen. Het betreft dan periodieke giften die iedere keer (ongeveer) even hoog zijn. Er dient in dat geval een overeenkomst voor 5 jaar afgesloten te worden tussen u en de gemeente. Vanaf 2014 hoeft dat niet meer bij de notaris te gebeuren maar kan dat ook met een onderlinge overeenkomst. Via de site van de belastingdienst is hier meer informatie over te vinden. U kunt daar ook een standaardovereenkomst downloaden. Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u het formulier downloaden, zover invullen als mogelijk en afgeven  of mailen aan de penningmeester (penningmeester@baptistenhoogezand.nl).

 

ANBI-gegevens

 

Naam:                Baptisten gemeente Hoogezand-Beukemastraat

RSIN:                 002663764

Bezoekadres:    Beukemastraat 27, 9601 BN Hoogezand

Postadres;         de Landerijen 33, 9603 HP Hoogezand

 

Grondslag:

 

De gemeente aanvaardt en belijdt als haar grondslag de openbaring van God, zoals die door de Bijbel tot ons is gekomen, terwijl de leden in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift belijden Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de gemeente en de Heer van hemel en aarde, te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en op deze belijdenis zijn gedoopt. Zij gelooft en belijdt dat de Here Jezus twee instellingen heeft gegeven, namelijk de Doop en het Heilig Avondmaal.

 

Doel: De gemeente stelt zich ten doel:

 

 

  • WINNEN - Te handelen naar wat de Heer ons bij Zijn Hemelvaart heeft opgedragen:"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vaders en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." (Matheus 28 vers 19)
  • BOUWEN - De leden op te bouwen in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus en om overeenkomstig de bevelen van de Heer te bidden en te werken;
  • ZENDEN -Het Evangelie aan de medemensen bekend te maken en hen aan te sporen tot geloof en bekering en tot de gemeenschap met andere christenen.

 

 

 

Vertegenwoordiging: De gemeente wordt in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, of de voorzitter en de penningmeester, of de secretaris en de penningmeester.

 

 

 

ANBI Hoogezand Beukemastraat:  Klik hier

 

Jaarrekening: Klik hier

 

 

Declaratieformulier: klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Westerhof   Webdesign & Fotografie

Baptisten Gemeente Hoogezand Beukemastraat

Contact Info

De Schakel

De gemeente komt iedere zondag samen aan de Beukemastraat 26 in Hoogezand. De dienst begint in de periode van de zomertijd om 9.30 uur De dienst begint in de periode van de wintertijd om 10.00 uur. Deze samenkomsten staan in het teken van ontmoeting.

Baptisten Hoogezand

Beukemastraat 26

9601 BN Hoogezand

Route       klik hier

Mail ons   klik hier

Diensten terug kijken

You tube kanaal klik hier

Nieuws van uit de unie

 

klik hier

Financiƫn

 

klik hier

 

Rekeningnummer: NL69INGB0000873233

 

 

Leden

 

klik hier