Huiskringen  en  Doelgroepen

Huiskringen en Doelgroepen

Huiskringen bestaan al meer dan tien jaar in de gemeente. Een belangrijk aspect van de huiskringen is de groei van het persoonlijk geloof op een praktische manier. Dit niet alleen om zelf te groeien, maar ook om de ander binnen (èn buiten) de huiskring te helpen groeien in het geloof. Elke kring heeft een vaste avond in de maand waarop wordt samengekomen.

 

In de doelgroepen zijn de leden voor de tijd van een jaar bezig rondom een bepaald thema. In principe komen de doelgroepen acht keer per kalenderjaar samen. De verbondenheid van de leden van een doelgroep zit in de gedeelde belangstelling van de groepsleden voor het thema; wat varieert van een wandelgroep, diverse bijbelstudiegroepen, een kunstzinnige groep tot een speciale jeugdgroep. Aan het eind van elk kalenderjaar worden voor het volgende jaar nieuwe doelgroepen geformeerd rond eventueel nieuwe thema’s. Hierop kan dan weer worden ingeschreven.

 

Men kan tegelijkertijd lid zijn van een huiskring en van een doelgroep. De samenkomsten van de diverse groepen zijn zo gekozen dat ze in principe niet op dezelfde avond in de maand  gehouden worden.


Contact: kringen@baptistenhoogezand.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Westerhof   Webdesign & Fotografie

Baptisten Gemeente Hoogezand Beukemastraat

Contact Info

De Schakel

De gemeente komt iedere zondag samen aan de Beukemastraat 26 in Hoogezand. De dienst begint in de periode van de zomertijd om 9.30 uur De dienst begint in de periode van de wintertijd om 10.00 uur. Deze samenkomsten staan in het teken van ontmoeting.

Baptisten Hoogezand

Beukemastraat 26

9601 BN Hoogezand

Route       klik hier

Mail ons   klik hier

Diensten terug kijken

You tube kanaal klik hier

Nieuws van uit de unie

 

klik hier

Financiën

 

klik hier

 

Rekeningnummer: NL69INGB0000873233

 

 

Leden

 

klik hier