Jongeren

De Benjamins

Voor de allerkleinsten van de gemeente is op zondagmorgen tijdens de kerkdienst plaats bij De Benjamins, in een mooie ruimte met een box, bed en natuurlijk veel speelgoed. Drie jeugdleiders en een jeugdlid passen op de kleintjes.

 

Tijdens de dienst wordt er gespeeld en soms worden liedjes gezongen. Ook wordt een verhaal verteld van de Here Jezus. En daarover mag dan een tekening worden gemaakt. Halverwege de ochtend is er tijd om wat te drinken. Ranja met wat lekkers! Als er een doopdienst is in de kerk, mogen de Benjamins ook komen kijken. Ze staan dan vanaf het balkon van de kerkzaal naar de gebeurtenis te kijken en vinden dat heel leuk.

 

De leiding van De Benjamins wordt gevormd door Ikie Tams, Willemien Hamming en Bertina Termeulen

 

King Kids

Elke zondagmorgen mogen alle kinderen van de basisschool naar de King Kids komen en ook hun vriendjes en vriendinnetjes. Het is fijn de kinderen de mooie boodschap van God mee te geven op een manier die de kinderen aanspreekt.

Een half uur voordat de kerkdienst begint, kunnen de kinderen al terecht bij de inloop. Daar kunnen ze spelen met elkaar en zijn er mensen van de leiding aanwezig om even lekker mee te kletsen. Dan begint het programma. Met alle kinderen samen wordt gezongen onder muzikale begeleiding.  Daarna wordt een verhaal verteld. Dat kan op verschillende manieren; bijvoorbeeld door een vertelling, een toneelstukje of een mooie film. Vervolgens worden de kinderen verdeeld in drie groepen, zodat op eigen niveau over het onderwerp gepraat kan worden. De bijeenkomst wordt in de groepjes afgesloten met een kringgebed.

 

Behalve dat er elke zondagmorgen King Kids is, zijn er ook nog andere prachtige activiteiten zoals een KINGKIDSKAMP en een KINGKIDSMIDDAG. Het is geweldig om dit samen met de kinderen te beleven. Elk kind dat op de basisschool zit is welkom! KOM EENS LANGS!

 

10Rs

Twee keer in de maand is er op vrijdagavond van 18:15 uur tot 19:45 uur de 10Rclub.

Alle kinderen van 10 t/m 12 jaar zijn welkom, samen met hun vrienden en vriendinnen. Lekker met elkaar kletsen is natuurlijk belangrijk. Maar ook een serieus onderwerp over het geloof komt aan de orde, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat elk kind kan meedoen. En er is iets te drinken met natuurlijk iets lekkers erbij.

Ook wordt een spel gedaan; wat varieert van een spel over de Bijbel, een spel buiten, bordspellen, verstoppertje, jongens tegen de meisjes, enz. De afsluiting van het programma wordt door een 10R zelf gedaan vanuit een onderwerp over het geloof. Informatie over wanneer we samen komen staat op de site. Welkom!

 

Tussenjeugd

 

De tussenjeugd is een christelijke jeugdvereniging verbonden met de Baptisten gemeente Hoogezand. De leeftijd van de jeugd is tussen de 12 en 15 jaar en bestaat uit een groep van +/- 20 jeugdigen. De tussenjeugd komt samen op zondag avond tussen 18:15 en 20:00.

Tijdens de tussenjeugd volgens wij om de week het programma van Rock Solid. Dit is een programma dat bestaat uit spellen, discussies en een leeraspect waarmee we de jeugd kennis laten maken met het christelijk geloof op een eigentijdse manier. Als klap op de vuurpijl sluiten we af met een uitsmijter wat een spel kan zijn maar ook bijvoorbeeld een bananenplit  van +/- 3meter.

De overige weken worden gevuld door de programma’s die de jeugd zelf bedacht hebben. Hiervoor mogen ze alle hulp middelen natuurlijk aangrijpen wat leidt afwisselende programma’s en veel lol met elkaar.

Naast de zondag avond gaan we met de jeugd ook eens per jaar in mei op kamp. Tijdens dit kamp is er een thema en wordt het programma hierop aangepast. Wat gebeurt er allemaal tijdens een kamp….ten eerste worden de groentjes ontgroent, worden er veel spellen gedaan zoals bosspellen, bordspellen en zit er bijna altijd wel een zes kamp in het programma. Op zondag komt er een spreker die iets vertelt over het thema zodat dit echt gaat leven voor de jongeren.

Kortom de tussenjeugd is een plek waar de tiener zichzelf kan en zijn. Waar lol wordt gemaakt met leeftijds genoten en waar ook nog wat te leren valt. Dus ben je tussen de 12 en 15 dan heten wij je van harte welkom op de tussenjeugdavonden.

Groeten namens het TJ team,

Janine Venema, Inge van Timmeren en Simon Wijbenga

 

Tussenjeugdmoment

Een mooie gelegenheid om met leeftijdsgenoten God te ontdekken en te leren van Hem over dingen die in het leven van jongeren centraal staan is het tussenjeugdmoment.

 

Het tussenjeugdmoment is elke tweede zondag van de maand en vind plaats tijdens de dienst, in  een aparte ruimte. Daar wordt een onderwerp behandeld dat aansluit bij de leeftijd van de tussenjeugd (12-15 jaar).

 

Na een korte inleiding en een lied over het centrale onderwerp van die ochtend, wordt onderzocht in de Bijbel  wat God er over zegt in Zijn Woord. Met elkaar wordt er over gesproken en de ideeën en ervaringen gedeeld.  Verder wordt regelmatig een leuke activiteit of spel gedaan. In een korte pauze is er wat lekkers en fris. Als afsluiting wordt in een kringgebed met en voor elkaar gebeden .

 

De leiding wordt gevormd door Roeland van der Woude, Diana Hof, Martijn Horst en Janneke de Haan

 

Youth Organisation

Drie keer per jaar organiseert de jeugd samen met Youth Organisation een jeugddienst. Youth Organisation bestaat uit drie jeugdleden tussen de 15 en 20 jaar, die als taak hebben er voor te zorgen dat de jeugddiensten goed verlopen. Zij zorgen voor sprekers, bedenken thema’s en regelen de muziek. Doel is om andere jeugdgroepen van omliggende gemeentes en mensen die God nog niet kennen te bereiken door middel van zang en aanbidding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Westerhof   Webdesign & Fotografie

Baptisten Gemeente Hoogezand Beukemastraat

Contact Info

De Schakel

De gemeente komt iedere zondag samen aan de Beukemastraat 26 in Hoogezand. De dienst begint in de periode van de zomertijd om 9.30 uur De dienst begint in de periode van de wintertijd om 10.00 uur. Deze samenkomsten staan in het teken van ontmoeting.

Baptisten Hoogezand

Beukemastraat 26

9601 BN Hoogezand

Route       klik hier

Mail ons   klik hier

Diensten terug kijken

You tube kanaal klik hier

Nieuws van uit de unie

 

klik hier

Financiën

 

klik hier

 

Rekeningnummer: NL69INGB0000873233

 

 

Leden

 

klik hier