MEDEDELINGEN 19 NOVEMBER 2017

  • De bloemen gaan deze zondag naar  zr. T. Bilder - Buurma en worden gebracht door zr. H. Kunst.
  • De kaart als groet van de gemeente gaat naar zr. H. Mulder - Huizinga
  • Wilt u zelf ook nog een kaartje sturen naar zr. Mulder, dan kan dat tijdelijk naaronderstaand adres. Kaartjes mogen ook naar haar huisadres zr. Mulder, Afd 2-C, kamer 212, Martini Ziekenhuis, Postbus 30033, 9700 RM Groningen
  •  
  •  
  • Deze zondag gaat Ds. Peter van Bruggen voor, 20+ dienst

Volgende week zondag gaat Ds. Peter van Bruggen voor.

 

Zingen deze dienst

 

Opwekking 595

Opwekking 807

Opwekking 492

Opwekking 731

Opwekking 705

Opwekking 746

Opwekking 148

 

 

 

Deze zondag

tijdens dienst Creche (0 t/m 3 jaar)

tijdens dienst KingKids – kinderen van de basisschoolleeftijd

18.15 uur Tussenjeugd (12 – 15 jaar) tot 20.00 uur

20.00 uur Oudere jeugd (15 – 20 jaar) tot 21.30 uur

 

Agenda

Dinsdag  14.30    Senioren

Volgende week

Dinsdag  19.30    Gemeentevergadering

 

Afwassen deze zondag

Fam. Knol, fam. H. Boven, zr. J. Sikkema

 

Seniorenmiddag 21 november
Komende dinsdag 21 november is er weer een senioren middag.
Onze br Kier Bos gaat deze middag vertellen over het ontstaan van de baptisten
gemeente. Nieuwsgierig? u bent van harte welkom! we beginnen om 14.30 uur.

 

Dooponderwijs

Op 23 en 30 november geef ik weer dooponderwijs. In twee avonden staan we stil bij de doop in het Nieuwe Testament en hoe de doop zich verhoudt tot de gemeente. Dooponderwijs is zowel geschikt voor mensen die meer willen weten over de doop, als voor mensen die graag gedoopt willen worden. Op dit moment heb ik al een aantal aanmeldingen maar er kunnen nog meer bij. We starten de avonden om 20.00 uur in de kerk. Opgave is handig zodat ik inzicht heb in de grootte van de groep. (voorganger@baptistenhoogezand.nl of 0598-856329)

Peter van Bruggen.

 

Bericht van de Voedselbank.
Komende zondag 26 november. De 2e zondag van de jaarlijkse inzameling voor de Voedselbank.
Koffie, grote en kleine pakken, Senseo en koffiemelk. We staan weer in de hal om het in ontvangst te nemen.

 

Woensdag 22 november om 20.00 uur vindt een overleg plaats met bezoekbrs. en -zrs. Dit overleg vindt plaats in de kerk.
Bezoekbrs. en -zrs. leggen aandachtsbezoekjes af bij brs. en zrs. die dit nodig hebben. Zij gaan niet alleen op bezoek bij
senioren. Er zijn inmiddels zes brs./zrs. die zich voor dit nieuwe stukje werk binnen het taakveld pastoraat hebben opgegeven.
We hebben nog steeds behoefte aan bezoekbrs. en -zrs. Mocht u het fijn vinden en tijd hebben om regelmatig een
aandachtsbezoekje af te leggen bij een vaste br. of zr. en zo samen een bepaalde tijd met iemand onderweg te zijn, laat het ons
dan weten. Ook bent u van harte welkom op de bijeenkomst op woensdag 22 november om 20.00 uur.

 

Kerst Evangelisatie actie Zoeklicht
Ook dit jaar stelt het Zoeklicht ons weer in de gelegenheid om een speciaal evangelisatienummer te verspreiden in uw eigen
buurt. Een prachtige manier om het evangelie te verspreidden! Het thema is dit jaar “Vrede” en dan gaat het niet alleen over
vrede op aarde maar ook over vrede thuis en vrede in je hart. Hierbij wordt natuurlijk op de Here Jezus Christus gewezen, Hij
kan rust en vrede geven. Wij stellen u voor om dit jaar bij ons aan te geven hoeveel nummers u van dit evangelisatie blad wilt
bestellen voor verspreiding in uw buurt of voor familie e.d. wat u wilt. Er zijn geen kosten verbonden aan de bestelling.
Wij zullen zoveel evangelisatie nummers bestellen als u heeft aangegeven en ze zullen begin december beschikbaar komen.
Deze zullen dan op naam worden uitgegeven volgens het gevraagde aantal. Hiervoor verzoeken wij om op één van de volgende
manieren te bestellen: 1. mail naar jhvantimmeren@gmail.com 2. telefoontje naar nr. 0598-328143 of 06-29012584
Allen al
vast bedankt voor uw medewerking en we hopen weer op een gezegende actie! Jaap en Beelie van Timmeren

 

Als gemeente houden wij DV dinsdag 28-11- 2017 onze najaarsvergadering. Zoals elke Gemeentevergadering begint ook
deze vergadering om 19.30 uur. Alle leden zijn van harte uitgenodigd deze vergadering te bezoeken. De stukken ter
voorbereiding op deze vergadering kunt u na afloop van de dienst in ontvangst nemen bij de uitgang van de kerkzaal. Wij hopen
op een goede opkomst.

 

Oproep voor hulp kerstfeest!
Er zijn een aantal mensen nodig om de boom te versieren en er zijn een aantal mensen nodig om mee te helpen bij het
koffiedrinken etc. na de dienst op 1e kerstdag. Opgave kan bij mij. grtz Harm Bos

Dooponderwijs wordt gegeven op 23 en 30 november, opgave bij Ds. Peter van Bruggen. Voor meer info zie de Schakel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Westerhof   Webdesign & Fotografie

Baptisten Gemeente Hoogezand Beukemastraat

Contact Info

De Schakel

De gemeente komt iedere zondag samen aan de Beukemastraat 26 in Hoogezand. De dienst begint in de periode van de zomertijd om 9.30 uur De dienst begint in de periode van de wintertijd om 10.00 uur. Deze samenkomsten staan in het teken van ontmoeting.

Baptisten Hoogezand

Beukemastraat 26

9601 BN Hoogezand

Route       klik hier

Mail ons   klik hier

Diensten terug kijken

You tube kanaal klik hier

Nieuws van uit de unie

 

klik hier

Financiën

 

klik hier

 

Rekeningnummer: NL69INGB0000873233

 

 

Leden

 

klik hier