Nieuws vanuit de Unie

 

 

Jaarverslag 2014  Klik hier

 

 

Unie – MGO Thema-avond ‘Volgen’ en ‘Leergemeenschappen’

Op 23 en 29 april organiseert het taakveld Missionaire Gemeente Ontwikkeling (MGO) twee thema-avonden rondom het nieuwe jaarthema ‘volgen’. We nodigen gemeenten uit om met ons ervaringen uit te wisselen over ‘samen Gods missie ontdekken’, het overkoepelende thema waar zeker 28 gemeenten de afgelopen jaren mee hebben gewerkt. Op de avonden geven we een introductie op het nieuwe jaarthema ‘volgen’ (zowel qua inhoud als materiaal). Daarnaast zullen er op beide avonden ook interessante workshops zijn over ‘leergemeenschappen’ voor jongeren (via LEF) en voor de hele gemeente (via Nederland Zoekt).

Bestemd voor: kringleiders (taakveldleiders), jongerenwerkers en kringleden van de gemeenten

 

 

Unie – noodfonds voor noodhulp Oekraïne

In het weekend van 14 en 15 februari werd een wapenstilstand van kracht tussen de rebellen en de regering van Oekraïne. Intussen blijft het onrustig en zijn 1,4 miljoen mensen op de vlucht; zij moesten alles achterlaten.

De Unie van Baptistengemeenten zet het noodfonds open voor het oosten van Oekraïne. We werken in dit project samen met Dorcas, die al voor de crisis in het gebied werkzaam was en daar onder andere samenwerkt met Baptistengemeenten in Snezhnoe, Zaporizhie en Charkov. Dorcas en ZOA komen namens het Christelijk Noodhulpcluster in actie om gezamenlijk noodhulp te bieden.

We vragen u te bidden en te geven voor deze vluchtelingen en voor de hulp die wordt verleend.

Meer over de noodhulp leest u via de projectbeschrijving.

Download hier deze projectbeschrijving in pdf formaat

Er is een presentatie beschikbaar die u in uw gemeente kunt laten zien.

Download hier een Powerpoint presentatie die u kunt gebruiken in uw gemeente

Bestemd voor: de raad van de gemeenten

 

 

 

Unie – bijeenkomst migrantengemeenten

Op 28 maart organiseert de Unie weer een bijeenkomst voor migrantengemeenten en geïnteresseerden voor migrantenwerk. Het thema van de ontmoeting zal zijn ‘Jeugdwerk in migrantengemeenten’. De ochtend staat in het kader van bijeenkomsten die twee keer per jaar georganiseerd worden rondom het thema ‘veelkleurigheid vieren, zoeken naar eenheid’. We nemen tijd om elkaar te ontmoeten, samen te eten en het onderwerp Opgroeien in twee culturen te bespreken. De bijeenkomst is gratis. Wel vragen we de aanwezigen voor de lunch iets mee te nemen uit de eigen keuken.
Voor meer informatie:Hans.riphagen@baptisten.nl, 06-33186651 en:http://baptisten.nl/nieuws/missionaire-gemeente-ontwikkeling/zending-en-diaconaat/jeugdwerk-in-migrantengemeenten

Bestemd voor: de jeugdleiders en vertegenwoordigers van migranten van de gemeenten

 

 

Unie – College van Beroepbaarstellingen

Het College van Beroepbaarstellingen heeft op 11 februari een plaatselijke beroepbaarstelling verleend aan ds. Regien Smit-Bosch, voorganger van Baptistengemeente Utrecht Silo. Zie bijlage.

Bestemd voor: de raad van de gemeenten

 

 

 

Agenda Unie-activiteiten

 

13 april Herdenkingsbijeenkomst Olof Harro de Vries – Apeldoorn

23 april Thema-avond ‘Volgen’ – Amersfoort

29 april Thema-avond ‘Volgen’ – Hoogeveen Beth-el

30 mei Voorjaars Algemene Vergadering – Sneek

20 november Najaars Algemene Vergadering – Ede

 

 

Verslag bijeenkomst voor penningmeesters en secretarissen 23 januari 2015 te Zwolle

 

Aan het begin van de bijeenkomst wordt gevraagd naar dank- en gebedspunten van de aanwezige gemeenten.

Het beroepen van een voorganger, de komst van een (nieuwe) of interim-voorganger en het vertrek/emeritaat van de voorganger werden het vaakst genoemd. Verder groei, dopelingen, bloeiend jeugdwerk, Gods aanwezigheid en verhuizing naar een ander gebouw.

 

ANBI

Via een presentatie wordt duidelijk gemaakt wat een plaatselijke gemeente op de website moet zetten. Dit is terug te vinden in het format dat als bijlage bij dit verslag wordt gestuurd.

In de groepsbeschikking zal voortaan te zien zijn welke plaatselijke gemeenten onder de beschikking vallen. Dat is anders dan voorheen. Elke gemeente moet gegevens publiceren, dat kan niet in een totaaloverzicht.

Doorgeefgiften

Als een plaatselijke gemeente giften ontvangt voor een niet-ANBI-instelling, kan dit fiscale consequenties hebben. Albrecht Boerrigter zal dit aankaarten bij het CIO. Dit antwoord is nog niet binnen.

Format voor publicatie

Het format is een bijlage bij dit verslag.

Niet voldoen aan publicatieplicht door plaatselijke gemeente

Wat gebeurt er als een plaatselijke gemeente de publicatieplicht niet nakomt? Loopt de Unie dan het gevaar dat de ANBI-status wordt ingetrokken.

Als een plaatselijke gemeente niet voldoet aan de publicatieplicht, wordt deze geschrapt als ANBI-instelling. Dat is mogelijk vanwege de andere vormgeving van de groepsbeschikking. De koepel blijft wel ANBI erkend.

Algemeen: de publicatie van de gegevens van bij de Unie aangesloten gemeenten moet op 1 oktober 2015 in orde zijn.

 

Licenties

Na het rondkomen van de overeenkomst met CCLI voor beamertoepassing in de diensten, richten Buma en CCLI zich nu op rechten voor verspreiding van muziek via websites. Albrecht Boerrigter is hierover in gesprek met Buma en CCLI.

Aan het vertonen van films zijn ook rechten verbonden. Filmservice int deze bedragen.

 

Kengetallen gemeentebijdragen leden/vrienden

Een aantal gemeenten heeft doorgegeven hoe het geefgedrag van leden (soms ook vrienden) is. Elke gemeente die kengetallen heeft doorgegeven, ontvangt het overzicht van het gemiddelde.

Baptistengemeente Veenendaal geeft een richtlijn die is gebaseerd op de richtlijn van de PKN. Baptistengemeente Deventer in november brieven naar leden die nog niets hebben bijgedragen. Baptistengemeente Ontmoeting Arnhem stuurt jaarlijks een overzicht van wat mensen hebben bijgedragen; dat is anoniem, want mensen worden voorgesteld met willekeurige nummers. Ieder weet zijn eigen nummer.

 

Salarisadvies voorgangers

De werktijdafhankelijke en werktijdonafhankelijke vergoeding voor voorgangers zijn sinds 2015 beide belast. Als er geen specificatie van de onkosten voor die vergoedingen is, vat de fiscus deze vergoedingen op als inkomen. Voorgangers moeten dus hun onkosten bijhouden.

 

Uitkering ANW | ANW-hiaatverzekering

Binnen de regeling van het pensioenfonds is een uitkering voor nabestaanden bij overlijden van de deelnemer voor de aow-gerechtigde leeftijd. De 13 voorgangers die op 1 oktober 2004 deelnemer waren in het Pensioen- en InvaliditeitsFonds (PIF) van de Unie van Baptistengemeenten, waren verzekerd voor het zogeheten ANW-hiaat via Nationale Nederlanden. Hun verzekering is ondergebracht bij elipsLife.

Tegen gunstige voorwaarden (o.a. geen gezondheidsvragen en lage premie) kunnen alle andere voorgangers zich eveneens verzekering voor het ANW-hiaat. De premie bedraag 0,62% van het salaris. De totaalpremie in 2014 voor 13 voorgangers was € 4.000,-; de totaalpremie voor 31 voorgangers komt in 2015 neer op € 6.500,-. De uitkering is een netto bedrag ter hoogte van twee keer het bruto jaarsalaris.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voorgangers Aegon

Er is nog geen polis van de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Aegon beschikbaar.

Ziek melden bij langdurige ziekte moet binnen 2 maanden. Dan moet een mail gestuurd worden naar de Unie.

 

Presentatie gemeenteportaal

Alle secretarissen kunnen na de informatieavond inloggen in het gemeenteportaal van de ict-systeem dat de Unie gebruikt.

Het is mogelijk om zo de statistiekgegevens door te geven.

De secretaris mag de inloggegevens doorgeven aan de penningmeester. Het is van belang om oude e-mailadressen van raadsleden die niet meer in de raad zitten, te blokkeren, zodat geen vervuiling van het bestand ontstaat.

Facturen blijven per e-mail verzonden worden. Wel zijn ze te vinden in het portaal van de gemeente.

 

 

Format publicatieplicht plaatselijke gemeenten >>> klik hier

Uitnodiging  intrede P v Bruggen >>>  klik hier

Handleiding Portaal voor Gemeenten >>> klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Westerhof   Webdesign & Fotografie

Baptisten Gemeente Hoogezand Beukemastraat

Contact Info

De Schakel

De gemeente komt iedere zondag samen aan de Beukemastraat 26 in Hoogezand. De dienst begint in de periode van de zomertijd om 9.30 uur De dienst begint in de periode van de wintertijd om 10.00 uur. Deze samenkomsten staan in het teken van ontmoeting.

Baptisten Hoogezand

Beukemastraat 26

9601 BN Hoogezand

Route       klik hier

Mail ons   klik hier

Diensten terug kijken

You tube kanaal klik hier

Nieuws van uit de unie

 

klik hier

Financiën

 

klik hier

 

Rekeningnummer: NL69INGB0000873233

 

 

Leden

 

klik hier