Pastoraat

Pastoraat

Onder pastoraat wordt verstaan: omzien naar elkaar, elkaar bemoedigen, elkaar liefhebben, elkaar opbouwen, elkaar dienen, elkaar aanvaarden, elkaar vermanen, elkaar terechtwijzen, elkaars lasten dragen. Het is gericht op mensen, om ze dicht bij God te brengen en/of te houden. Zodat ze gemeenschap, heling en genezing mogen ervaren en daardoor zullen groeien. Het woord pastoraat betekent herderschap. Herderschap in geestelijke en maatschappelijke zaken.

 

Het is een taak van ieder gemeentelid om op deze manier met elkaar om te gaan en zo een vorm van basiszorg aan elkaar te verlenen. Daarnaast zijn mensen speciaal aangesteld voor deze taak: ouderlingen, diaconessen en voorganger. Waar nodig gaan zij op eigen initiatief op bezoek bij mensen. Maar andersom kan natuurlijk ook: dat iemand zelf een beroep doet op pastoraat van de gemeente.

 

Vormen van pastoraat


Jeugdpastoraat

Kinderen en jeugd, jullie zijn de toekomst en het voortbestaan van de kerk!

Een heel belangrijk onderdeel van onze gemeente dus. Maar de wereld trekt, zoveel verleidingen, een mediawereld die steeds meer invloed uitoefent, grenzen die steeds verder verlegd worden. Hoe onderscheidt je je dan nog in deze maatschappij als kind van God? Soms een best moeilijke opgave!

 

Het jeugdpastoraat wil er graag voor de jongeren zijn met:

Een luisterend oor.

Een onafhankelijk iemand om mee te praten en je verhaal of vragen bij kwijt te kunnen.

Een vraagbaak voor al je geloofsvragen.

Een maatje voor als je je eenzaam voelt.

Een coach voor als je kampt met verslavingen of andere problematiek.

Een steun in moeilijke tijden van ziekte, of verdriet.

Of een vriend om leuke dingen mee te doen en samen te genieten van wat God allemaal geeft.

Naast ouders, vrienden, familie etc wil het jeugdpastoraat ondersteunen in de dingen waar je tegenaan loopt bij het opgroeien en ontwikkelen tot een man of vrouw naar Gods hart.
God houdt van ieder persoonlijk, je bent uniek door Hem gemaakt. Een kostbare parel in Zijn hand. Vanuit deze overtuiging benaderen we jongeren en wordt het zichtbaar dat er van ze gehouden wordt. God is een genadig God, elke vraag, elk probleem niks is te groot. Leg het bij Hem neer en Hij zal je leiden. Het jeugdpastoraat wil  hierin graag begeleiden, voor en met jongeren bidden, op zoek gaan in Gods woord en hier met elkaar over spreken. Of gewoon een luisterend oor, een steun in moeilijke tijden.

 

Mocht er behoefte zijn aan een gesprek, gebed, wat afleiding voel je dan vrij om ons te benaderen!

 

We wensen een ieder Gods rijke zegen toe!

 

Diana Hof (hofdiana@hotmail.com 06-83982171)

Martijn Horst (t.j.horst@ziggo.nl 06-51048195)

Janneke de Haan (jh.dehaan@hotmail.com 06-19930524)

 

 

Prediker 11:9

Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt.

 

 

Crisispastoraat en ernstig zieken

In geval van ernstige ziekte en/of crisispastoraat wordt de voorganger ingeschakeld. Vaak is er dan gedurende een bepaalde periode intensief contact. Het kan voorkomen dat bepaalde situaties vragen om bijzondere of specifieke

hulp en/of begeleiding. Dan wordt in overleg met de persoon in kwestie een vorm van professionele hulp (bij voorkeur op christelijke grondslag) gezocht.

 

Verder is er nog seniorenpastoraat gericht op ouderen;

pastoraat binnen de (huis)kringen en gemeentepastoraat gericht op de groep die niet onder één

van de andere groepen valt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Westerhof   Webdesign & Fotografie

Baptisten Gemeente Hoogezand Beukemastraat

Contact Info

De Schakel

De gemeente komt iedere zondag samen aan de Beukemastraat 26 in Hoogezand. De dienst begint in de periode van de zomertijd om 9.30 uur De dienst begint in de periode van de wintertijd om 10.00 uur. Deze samenkomsten staan in het teken van ontmoeting.

Baptisten Hoogezand

Beukemastraat 26

9601 BN Hoogezand

Route       klik hier

Mail ons   klik hier

Diensten terug kijken

You tube kanaal klik hier

Nieuws van uit de unie

 

klik hier

Financiën

 

klik hier

 

Rekeningnummer: NL69INGB0000873233

 

 

Leden

 

klik hier