Wie zijn Wij

De Baptistengemeente Hoogezand Beukemastraat is een kerkelijke gemeenschap van mensen die als uitgangspunt voor hun geloof de Bijbel heeft. Dit geloof geeft hoop en vertrouwen voor de toekomst en het geeft blijdschap. Deze blijdschap van het geloof in Jezus Christus komt tot uiting in de samenkomsten en in de onderlinge band met elkaar en de omgeving. Een relatie met Jezus Christus is het meest waardevolle in dit leven!

 

De Baptistengemeente Hoogezand Beukemastraat staat bekend als een gastvrije, 'warme'

gemeenschap van gelovige mensen, die omziet naar elkaar en daarbij kerk van God en kerk voor mensen wil zijn.

Een kenmerk van het Baptisme is dat er gedoopt wordt door onderdompeling op belijdenis van het geloof in Jezus Christus. De gemeente bestaat ruim 90 jaar in Hoogezand-Sappemeer. De gemeente heeft momenteel zo'n 290 leden en 60 vrienden en is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten in Nederland.

 

De Baptistengemeente Hoogezand Beukemastraat wil een Bijbels functionerende gemeente zijn waar men omziet naar elkaar en het geloof wil delen met de medemens. Gericht te zijn op de God van de Bijbel en naar Hem op zoek te gaan. Belangrijk daarin is:

 

 • het WINNEN van mensen voor Jezus Christus

 • het (op)BOUWEN van mensen tot volgelingen van Jezus Christus

 • het ZENDEN van mensen om anderen te winnen voor Jezus Christus.

 

De gemeente komt iedere zondag samen aan de Beukemastraat 26 in Hoogezand. De dienst begint in de periode van de zomertijd om 9.30 uur en in de periode van de wintertijd om 10.00 uur. Deze samenkomsten staan in het teken van ontmoeting, met God en met elkaar.

 

Er zijn regelmatig speciale diensten; bijvoorbeeld Johannes de Heer diensten, praisediensten, jongerendiensten of diensten rondom actuele thema’s.  Meestal vinden deze diensten op de zondagavond plaats om 19.00 uur.

 

 

Alphacursus !

Actief !

Pastoraat

Een Alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien bijeenkomsten en een weekend. In een goede

en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn.

 

 

Wij zijn een gemeente voor jong en oud. We

kenmerken ons door een actief jeugdleven. Crèche, King Kids (gericht op de basisschool leeftijd), tussenjeugd, oudere jeugd, 20+, huiskringen, seniorengroepen. Ook voor u, voor jou is er altijd wel een activiteit waar u, jij, je thuis zult voelen. Kortom: wij heten u , we heten jou van harte welkom !

 

Onder pastoraat wordt verstaan: omzien naar elkaar, elkaar bemoedigen, elkaar liefhebben, elkaar opbouwen, elkaar dienen, elkaar aanvaarden, elkaar vermanen, elkaar terechtwijzen, elkaars lasten dragen. Het is gericht op mensen, om ze dicht bij God te brengen en/of te houden.

Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Westerhof   Webdesign & Fotografie

Baptisten Gemeente Hoogezand Beukemastraat

Contact Info

De Schakel

De gemeente komt iedere zondag samen aan de Beukemastraat 26 in Hoogezand. De dienst begint in de periode van de zomertijd om 9.30 uur De dienst begint in de periode van de wintertijd om 10.00 uur. Deze samenkomsten staan in het teken van ontmoeting.

Baptisten Hoogezand

Beukemastraat 26

9601 BN Hoogezand

Route       klik hier

Mail ons   klik hier

Diensten terug kijken

You tube kanaal klik hier

Nieuws van uit de unie

 

klik hier

Financiën

 

klik hier

 

Rekeningnummer: NL69INGB0000873233

 

 

Leden

 

klik hier