Baptistengemeente Hoogezand Beukemastraat

Mededelingen

14 OKTOBER 2018

Bloemen en de kaart

 

De bloemen gaan naar  zr. B. Jager - Hooyer, gebracht door br. R. van Dijk.


De kaart gaat als groet van de gemeente gaat naar br. W. Buchem

 

 

Dienst

Spreker         : Ds. Peter van Bruggen

Liederen       :Opw 732, LvdG 551, Opw 697, 510, 468, 783, 764.

 

 

Volgende week

Spreker         : Ds. Peter van Bruggen, kinderen in de dienst.

 

Tijdens de dienst:

Creche (0-3 jr)

Kingkids (4-12 jr)

 

Vanavond:

18.15 – 20.00 uur

Tussenjeugd (12-15  jr)

 

20.00 – 21.30 uur

Oudere jeugd (15-20  jr)

 

Agenda

Maandag 15 oktober 20.00 uur

Inleveren kopij Schakel

Maandag 15 oktober 20.00 uur

Preekbespreking

Dinsdag 16 oktober 14.30 uur

Jeugd van Vroeger (senioren)

Dinsdag 16 oktober 19.30 uur

Gemeenteavond leden en vrienden

Donderdag 18 oktober 19.30 uur

Baptisten Vrouwen Contact

80 jarig jubileum.

 

Afwas

Fam. J.E. Boerema,

Fam. E. Venema,

N. Duit..

 

Op DV dinsdag 16 oktober houden wij als gemeente voor alle leden en vrienden een gemeenteavond.

Deze gemeenteavond staat volledig in teken van Zending en zr. Jenny de Jong zal tijdens deze avond een presentatie geven.

Aanvang van deze avond is 19.30 uur.

 

Waarom zending?

Wat houdt dat tegenwoordig in?

Bijbelvertaalwerk anno 2018, is dat echt nodig?

Een boeiende avond over zending waarin ruimte is voor interactie.

Kom om geïnformeerd te worden doormiddel van een presentatie - persoonlijk getuigenis, foto’s, presentatie, korte film en quiz.

We beginnen om 19:30 uur onder het genot van een kopje met homemade appelkoek.

Ik hoop u en jou te ontmoeten op dinsdagavond 16 oktober.

Hartelijke groet! Jenny

 

GBA-kaartjes

Eén keer per maand kunt u in het kader van het Gemeente Breed Aandachtspastoraat (GBA) een kaartje meenemen na de dienst en bij iemand op bezoek gaan die de diensten vanwege ziekte of ouderdom niet meer kan bezoeken. Van velen horen we dat het bijzondere en waardevolle bezoeken zijn. Vanuit de Liefde, die God ons geeft, mogen wij omzien naar elkaar!

Ook deze zondag worden de kaartjes weer uitgedeeld aan het einde van de dienst. Neemt u aan het einde van de dienst een kaartje mee? Het bezoek mag vandaag, maar als u vandaag geen tijd heeft, mag u ook de komende week op bezoek gaan.

Als u een kaartje meeneemt en een bezoekje heeft gebracht, wilt u dan alstublieft het kaartje de zondag erna (of z.s.m. daarna) weer inleveren? U kunt het kaartje aan ons afgeven of inleveren in het daarvoor bestemde bakje op de statafel bij de ingang naar de kerkzaal. Alvast bedankt. Een hartelijke groet, Bouwinus en Imka Tonkes.

 

Nieuwe leden/vrienden

Zr. Annita Tooms heeft aangegeven zich als vriend bij de gemeente aan te willen sluiten. Door lichamelijke beperkingen is het voor haar lastig om vooraf een datum te prikken waarop zij officieel in de dienst welkom wordt geheten. We streven er naar om dit zondag 28 oktober te doen.

 

Vakantie voorganger

De voorganger heeft vakantie van maandag 22 oktober tot en met zondag 28 oktober.

 

 

 

Bazaar inleveren kleding.
Voor de kleding verkoop op de bazaar van 14 november ontvangen wij graag schone en bruikbare kleding. U kunt dit
inleveren na de kerkdienst bij Beelie van Timmeren, Marieanne Nobel en Gretha Boekema tot zondag 28 oktober 2018.
Mocht dit echt een probleem zijn dan kan dit ook in de week bij de eerste twee personen thuis.
Hartelijk dank en vriendelijke groet,
Marieanne Nobel.

 

 

Bazaar Baptisten Vrouwen Contact 14 november
Voor de verloting van de boodschappenmandjes komen wij nog mandjes te kort! Heeft u hiervoor een bruikbaar
mandje liggen dan ontvangt Beelie van Timmeren deze graag van u. Ook boodschappen voor de mandjes zijn
welkom.
Denkt u ook nog even aan de kleding inzameling? Voor meer info zie schakel.

 

 

 

 

 

 

 

 

.