Baptistengemeente Hoogezand Beukemastraat

Mededelingen

13 Mei 2018

Bloemen en de kaart

Bloemen:   gaan deze zondag naar  zr. T. Bilder - Buurma. en worden gebracht door zr. C. Roggeveld.

Kaart :    gaat als groet van de gemeente naar  zr. H. Mulder – Huizinga.

 

 

 

Dienst

Spreker         : Ds. Peter van Bruggen

Liederen      :  Opw 796, 222, 520, 428, 42, LvG 509, Opw 510.

 

 

Volgende week

Spreker         : Ds. Peter van Bruggen

 

 

Tijdens de dienst:

Creche (0-3 jr)

Kingkids (4-12 jr)

 

Vanavond:

18.15 – 20.00 uur

Tussenjeugd (12-15  jr)

 

20.00 – 21.30 uur

Oudere jeugd (15-20  jr)

 

Agenda

Dinsdag 22 mei 20.00 uur

Raadsvergadering

Donderdag 24 mei 20.00 uur

Cursus Discipelschap

 

 

Afwas

Fam. J. & I. Hammenga,

Fam. W. Tams,

R. van Dijk.

 

Pinksterdankoffer

Verdeeld over het jaar zijn er drie speciale collectes, de zogenaamde dankoffers. De eerste hebben we gehad met Pasen voor gaarkeukens in  Israël.

Ook met Pinksteren is er een speciale collecte. De raad heeft besloten deze te bestemmen voor de Navigators, een studentenorganisatie die zich op allerlei manieren inzet voor het werk onder en met studenten voor onder andere verdieping van hun geloof.

Er is heel veel informatie te vinden op de site van de Navigators: https://www.navigators.nl/nsv/home

Afgelopen zondag heeft Jelmer Wennink tijdens de dienst iets verteld over het werk van de Navigators.

Vandaag vindt deze extra collecte plaats. Omdat veel mensen elders zijn, bijvoorbeeld naar Opwekking, wijs ik nogmaals op de mogelijkheid om voor dit Pinksterdankoffer een bedrag over te maken naar onze rekening NL69INGB0000873233, onder vermelding van Pinksterdankoffer.

De raad beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Namens de Navigators alvast bedankt voor uw gift.

Harm Boven, penningmeester.