Baptistengemeente Hoogezand Beukemastraat

Mededelingen

18 Februari 2017

Bloemen en de kaart

bloemen      : gaan deze zondag naar  zr. M. Jager – Aadahl worden gebracht door zr. G. Bruens.

Kaart           : gaat als groet van de gemeente naar  zr. P. Mengedoth - Viel.

 

Br. Wim Addens, Heymanscentrum, Afd. Reitdiep

Henri Dunantlaan 20, 9728 HD  Groningen.

 

Zr. H. Mulder-Huizinga, Zorggroep Oosterlengte / locatie Old Wolde

Afdeling Ceder /  kamer 2.19, Blijhamsterweg 45, 9673 XB  Winschoten.

Dienst

Spreker         : Ds. Peter van Bruggen

Liederen       : Opw. 553, 347,766, 806, 770, 662, 609

 

Volgende week Zondag

Spreker : Ds. Peter van Bruggen

 

Tijdens de dienst:

Creche (0-3 jr)

Kingkids (4-12 jr)

 

Vanavond:

18.15 – 20.00 uur

Tussenjeugd (12-15  jr)

 

20.00 – 21.30 uur

Oudere jeugd (15-20  jr)

 

Agenda

Maandag 19 februari 19.00 uur

Alpha cursus

Maandag 19 februari 20.00 uur

Preekbespreking

Dinsdag 20 februari 14.30 uur

Senioren

Dinsdag 20 februari 20.00 uur

Vergadering Raad

Donderdag 22 februari 19.30 uur

Baptisten Vrouwen Contact

Vrijdag 23 februari 18.15 uur

10R club

 

 

Afwas

Fam.  E. Venema, Fam. S.Wijbengang

Nieuw leden / vrienden

Harmen en Esther Glashouwer hebben aangegeven zich aan te willen sluiten bij onze gemeenschap. In de dienst van 4 maart zullen zij officieel als leden van de gemeente worden welkom geheten.

 

Dinsdag 27 februari 2018 hopen wij DV onze Gemeentevergadering Financieel te houden. Aanvang is zoals gebruikelijk

om 19.30 uur. De stukken voor deze vergadering kunt u na afloop van de dienst in ontvangst nemen. Wij hopen op een grote opkomst.

 

 GBA-kaartjes

Eén keer per maand kunt u in het kader van het Gemeente Breed Aandachtspastoraat (GBA) een kaartje meenemen na de dienst en bij iemand op bezoek gaan die de diensten vanwege ziekte of ouderdom niet meer kan bezoeken. Van velen horen we dat het bijzondere en waardevolle bezoeken zijn. Vanuit de Liefde, die God ons geeft, mogen wij omzien naar elkaar!

Ook deze zondag worden de kaartjes weer uitgedeeld aan het einde van de dienst. Neemt u aan het einde van de dienst een kaartje mee? Het bezoek mag vandaag, maar als u vandaag geen tijd heeft, mag u ook de komende week op bezoek gaan.

Als u een kaartje meeneemt en een bezoekje heeft gebracht, wilt u dan alstublieft het kaartje de zondag erna weer inleveren? U kunt het kaartje aan ons afgeven of inleveren in het daarvoor bestemde bakje op de statafel bij de ingang naar de kerkzaal. Alvast bedankt. Een hartelijke groet, Bouwinus en Imka Tonkes.

 

Nieuwe versie fotoboek

De nieuwe versie van het fotoboek is gereed en ligt klaar voor degene die graag een papieren versie van het fotoboek willen.  Na afloop van de dienst kunt u deze in de consistorie afhalen.  Langs deze weg willen wij iedereen wel oproepen om goed na te denken of u echt een papieren versie wilt of dat u ook kunt volstaan met de digitale versie op de site. Dit scheelt namelijk papier en wij sparen hiermee ook ons milieu. Zoals u allen bekend is de digitale versie van het fotoboek op onze vernieuwde site opgenomen. De digitale versie is zo goed als altijd actueel, iets wat van de papieren versie uiteraard niet gezegd kan worden. Dus wilt u de actuele informatie, dan is de site de uitkomst. Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving is de site beter beveiligd. Dit betekent dat de toegang tot de site is veranderd. Er is een algemeen deel dat openbaar is voor iedereen die de website bezoekt. Hier zal dus geen privacy gevoelige informatie op worden geplaatst. Dit komt achter een beveiligd deel.

Wilt u de digitale versie van het Fotoboek inzien, dan heeft u hiervoor wachtwoorden nodig. Alle leden en vrienden waarvan het mailadres bekend is bij de secretaris hebben een mail ontvangen met de wachtwoorden. Heeft u geen mail ontvangen maar wilt u wel toegang tot de digitale versie, dan kunt u de wachtwoorden opvragen bij de secretaris.

Indien er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan horen wij dat graag van u.

Namens de raad. Hartelijke groet, Wiebe Boekema,  Secr. BG Hoogezand Beukemastraat.