Taakveldleider: Ben Meerveld

Contact : onderwijs@baptistenhoogezand.nl

 

 

Doel en opdracht taakveld onderwijs

Het taakveld Onderwijs richt zich op het zichtbaar zijn en de uitbreiding van het Koninkrijk van God, door vorming en toerusting aan te bieden die daaraan bijdraagt. Het gaat dan om groei naar geestelijke volwassenheid, te blijven wandelen in de vrijheid die Jezus heeft verworven en de zichtbaarheid van Zijn Koninkrijk in woorden, werken en wonderen.

 

Beleidslijnen Taakveld Onderwijs  > klik hier

Onderwijsschakel > klik hier

Jaarplan Taakveld Onderwijs  > Klik hier

 

Kringenwerk

In onze gemeente geloven wij dat christenen elkaar nodig hebben om geestelijk te kunnen groeien, groeien in discipelschap. Een kring of groep is dé plaats om te groeien. Het is daarom ons streven dat alle leden en vrienden actief lid zijn van een kring of groep.  Zodat zij rondom het Woord van God geloofsgesprekken hebben, elkaar bemoedigen, steunen en samen bidden. Het kringenwerk valt onder de verantwoordelijkheid van het taakveld Onderwijs.

 

Marriage Course

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team taakveld Onderwijs

Belinda Bosscher, Jakob Dam en Ben Meerveld vormen samen het team taakveld Onderwijs. Zij werken nauw samen met de voorganger, Peter van Bruggen.