Baptistengemeente Hoogezand Beukemastraat

Pastoraat

Taakveldleiders : Bouwinus en Imka Tonkes

Contact: pastoraat@baptistenhoogezand.nl

Tel: (0598) 397340

 

 

Taakveld Pastoraat

Pastoraat heeft alles te maken met herderschap en onderlinge zorg waarbij het geestelijk leven van de ander centraal staat.

Die onderlinge zorg mag van iedereen die aangesloten is bij de gemeente, verwacht worden.

Naast dit ‘algemene pastoraat’ bestaat er ook specifiek pastoraat. Het gaat daarbij om het georganiseerde pastoraat voor mensen die extra zorg nodig hebben. Hiervoor dient het Taakveld Pastoraat.

 

Taakveldleider (TvL) Pastoraat

Het Taakveld (TV) Pastoraat staat onder verantwoordelijkheid en leiding van de Taakveldleider (TvL) Pastoraat. Deze TvL wordt door de Raad van de gemeente aangesteld en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en coördinatie van de pastorale zorg binnen de gemeente. De TvL kan toezicht houden op het totale werk binnen het pastoraat en is het eerste aanspreekpunt voor pastorale signalen. Ook stuurt de TvL pastoraal werkers aan om pastorale signalen verder op te pakken.

 

Rol van de Voorganger

De voorganger werkt binnen het Taakveld Pastoraat, maar wordt niet altijd direct aangestuurd door de TvL. De voorganger functioneert als een soort vliegende keep binnen het Taakveld Pastoraat en houdt zich voornamelijk bezig met B-pastoraat (zie hierna). Dit doet hij op basis van pastorale signalen van de TvL of op basis van hulpvragen die direct aan hem worden gericht.

 

Rol van de Raad

De Raad maakt in onze gemeente geen deel uit van de Pastorale organisatie. Wel kunnen raadsleden ingezet worden wanneer de situatie daarom vraagt.

 

Vormen van pastoraat

We maken onderscheid in verschillende vormen van pastoraat: A, B en C-pastoraat.

 

 

A-pastoraat

Dit wordt ook wel ‘aandachtspastoraat’ genoemd. Deze vorm van pastoraat heeft geen concrete of directe hulpvraag. Het gaat hier voornamelijk om de ontmoeting en de aandacht voor de ander. Deze vorm van pastoraat is doorlopend en richt zich op bepaalde doelgroepen binnen de gemeente die extra zorg nodig hebben. Doelgroepen die onder deze pastorale zorg vallen zijn: ouderen, chronisch zieken, jongeren van de gemeente (tot 20 jaar).

 

Binnen het A-pastoraat werken de volgende personen:

  • diaconessen;
  • bezoekbroeders en -zusters;
  • jeugdpastors.

 

Verder maken we gebruik van bezoekkaartjes waarbij alle leden en vrienden ingezet kunnen worden om maandelijks een oudere of zieke te bezoeken. Dit noemen we gemeente-breed aandachtpastoraat (GBA).

 

B-pastoraat

Dit betreft een meer gespecialiseerde vorm van pastoraat. Pastorale hulp binnen deze categorie is altijd naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen en heeft een concrete hulpvraag. Deze vorm van pastoraat is ook meer van tijdelijke aard; er is een begin en eind aan het pastorale traject.

Voorbeelden van B-pastoraat kunnen zijn: ernstige ziekte (evt. met ziekenhuisopname), huwelijks- en gezinsproblematiek, geloofsproblemen/twijfel, rouwverwerking, gebondenheid, verslaving, etc.

De pastors zijn personen met specifieke pastorale kwaliteiten en scholing die pastoranten gedurende een bepaalde periode helpen en bijstaan. Deze zorg is erop gericht dat de pastorant zelf (weer) verantwoordelijkheid voor zijn leven kan nemen en weer zelfredzaam is.

 

C-pastoraat

Deze vorm gaat een stapje verder dan het B-pastoraat. Ook hier is er sprake van een specifieke situatie met een specifieke hulpvraag. De uitvoering van dit pastoraat ligt bij professionals buiten de gemeente.

Voorbeelden van C-pastoraat zijn: ernstige huwelijks- en gezinsproblematiek, ernstige verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen, traumaverwerking, etc.

Wanneer deze pastorale zorg buiten de gemeente wordt gezocht is het van belang dat iemand uit het B-pastoraat betrokken blijft bij de pastorant voor gesprek en gebed.

 

Voorbede in de dienst / Gebedsteam

In de gemeente hebben we de goede gewoonte om voor elkaar te bidden. Gemeenteleden of vrienden die geconfronteerd worden met persoonlijke problemen, verdriet, ziekte, in welke vorm dan ook, kunnen om voorbede vragen. Dit gebed kan plaatsvinden in een speciaal moment van voorbede tijdens de dienst. Ook is er een speciaal gebedsteam dat op verzoek na de dienst samen met iemand wil bidden. Het kan na de dienst, maar als daar de voorkeur voor bestaat, is het ook mogelijk dat iemand van het gebedsteam bij degene thuis komt om zo in de eigen thuissituatie samen te bidden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersonen van het Pastoraat zijn:

Bouwinus en Imka Tonkes

T: (0598) 397340